14.04.2021

Road Rock sponsort Youth for Music

Road Rock is hoofdsponsor van Youth For Music en geeft ook via deze weg beloftevol muzikaal talent de kans om zich te ontplooien. Dat muziek een zeer belangrijke rol speelt in het sponsoringbeleid van Road Rock, bewijst het doel van deze live music contest: muziek is een belangrijke hefboom om mensen samen te brengen en plezier te beleven. Een evidente match met Youth For Music!